Vydali sme 920 titulov
LÚČ je známe vydavateľstvo katolíckej literatúry, pričom sa orientuje na pôvod­nú i prekladovú tvorbu a knihy pre deti. O jeho úspešnej dlhoročnej činnosti a za­nietenosti kolektívu nám porozprávala šéfredaktorka Anna Kolková.

 

Zakladateľom vydavateľstva je kardinál Ján Chryzostom Korec. So svojimi spolupracovníkmi vydával duchovné knihy – samizdaty, ktoré sa tlačili za hranicami Slovenska a tajne prinášali k nám. Zmena politického zriadenia v roku 1989 umožnila zlegalizovať vydávanie náboženskej literatúry, a tak bolo v marci 1990 vydavateľstvo založené.

Vydávame náboženské knihy i knihy nenáboženského charakteru, v kto­rých je katolícka viera úplne rešpektovaná. Naša činnosť je rozvinutá do jedenástich edícií (napr. Knižnica viery, Libri Europeai, Deťom). Dodnes vyšlo
920 kníh. Ťažisko tvorí pôvodná slovenská tvorba a knihy pre deti. Je nám cťou, že môžeme vydávať diela slovenských autorov, ktorí nemohli v komunistickom režime publikovať (napr. súborné dielo kardinála J. Ch. Korca, J. Silana či L. Hanusa). Vo svojom repertoári máme úspešné tituly „z celého sveta“ (napr. od sv. Augustína, A. Grüna). Naším najprekladanejším autorom je V. E. Frankl. Vydali sme z jeho tvorby päť diel a v priebehu mesiaca vyjde ďalšie s názvom Utrpenie z nezmyselného života. Myslíme si, že v dnešnom čase má dielo Frankla, ktorý upozorňuje na zmysel života ako na fundament ľudského šťastia, veľký význam.

Pri príležitosti osláv 1150. výročia cyrilo­metodskej misie sme pripravili druhé vydanie knihy Š. Vragaša Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov, útlu brožúru Sv. Cyril a Metod. Apoštoli Európy, ale aj knihu M. Ďuricu Sv. Konštantín a Cyril. Najhorúcejším titulom je Svätý Otec František. Život a výzvy, ktorý sme pripravili na vydanie desať týždňov po jeho zvolení.

Najzávažnejší titul, na ktorom intenzívne pracujeme, je kniha Globálna sexuálna revolúcia s podti­tulom Zničenie slobody v mene slobody od G. Kuby. Pútnické miesto Medžugorie ročne navštívia tisíce Slovákov a každá kniha s touto témou je žiadaná. Pri tejto príležitosti vydáme Na krok od priepasti od P. Brosia. Ďalej veľmi potrebné dielo pri výchove detí od E. Lulas Hodnotový rebríček u detí alebo BIBLIA 365 dní pre deti – príbehy na každý deň. Nezabúdame ani na spiritualitu. V našom rade Mod­líme sa 15 dní s… vyjde Modlíme sa 15 dní s Chiarou Luce Badano, mladou sväticou z Talianska. A na záver chcem upozorniť na dve milé knižky – Milovaný pápež Ján Pavol II.Pápeži humorne. Obsahujú príbehy a anekdoty najznámejších pápežov 20. storočia, pri ktorých sa isto zabavíte.