Vydali sme Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIb  − Slováci v prvej svetovej vojne

 

Obálka - Slováci v prvej svetovej vojne

Na sklonku roka 2010 vydalo Literárne informačné centrum ďalší diel edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Edíciu, ktorú koordinuje Pavel Dvořák, tvoria súbory pôvodných historických dokumentov v slovenskom preklade s úvodnými komentármi a farebnou prílohou, od najstarších čias až do dneška. V druhej časti jedenásteho zväzku − Slováci v prvej svetovej vojne 1914 − 1918, sa autorský kolektív pod vedením Dušana Kováča usiloval predložiť okrem zásadných, programových dokumentov aj svedectvá o živote na fronte i v zázemí. Cieľom bolo zostaviť súbor dokumentov čo nakomplexnejšie, tak aby zachytili celú škálu života Slovákov v prvej svetovej vojne. Dokumenty z cudzích jazykov boli preložené do súčasnej slovenčiny, v slovenských dokumentoch bol zachovaný dobový jazyk a štýl.

 

Dokumenty zväzku XIb Slováci v prvej svetovej vojne 1914 − 1918  sú rozdelené do ôsmych kapitol:

  • I. Vypuknutie prvej svetovej vojny
  • II. Boje v Karpatoch a ich politické dôsledky: jeseň 1914 − jar 1915
  • III. Rozvinutie zahraničného odboja a domáce politické úvahy: 1915 − jar 1917
  • IV. Vojnové hospodárstvo
  • V. Spločnosť a každodenný život
  • VI. Únava z vojny. Úvahy o budúcnosti Slovákov
  • VII. Slovenská spoločnosť a politika na pozadí vojnových udalostí v prvej polovici roka 1918
  • VIII. Vznik Česko-Slovenska

 

Ukážka zo siedmej kapitoly:

"Česi a Slováci!

Cisár rakúsky, ktorý nášmu národu odopiera právo na slobodný život a slobodný rozvoj, znova dáva rozkaz, aby ste šli vpred, aby ste pre jeho moc a slávu prelievali krv a obetovali svoje životy.

Máte napadnúť a porážať Talianov, našich spojencov, priateľov a bratov. Nielen my, i národ doma v Prahe v minulých dňoch schválil a uzavrel spojeneckú zmluvu s talianskym národom1, ktorý pamätajúc na vznešené ideály svojich dejín, uznal i našu slobodu a samostatnosť. Nielen svojich synov, podmanených Rakúskom, ale aj nás chce Taliansko oslobodiť a svojou vojnou zachrániť.

Uvedomte si, že víťazstvo Rakúska znamená pre náš národ zánik, jeho porážka naše oslobodenie a lepšiu budúcnosť.

Naši doma začali otvorený boj proti Rakúsku. Niet inej cesty. Vaši priatelia doma, otcovia, matky, bratia a sestry sa s úzkosťou a dôverou pozerajú na Vás. Čakajú od Vás mužný čin. Sklamete ich nádeje, pôjdete umierať za toho, kto nás utláča?

To neurobíte! Čakáme na Vás určite s otvorenou náručou.

Za Vašich bratov, dobrovoľníkov československej armády v Taliansku Plukovník M. R. Štefánik

V Taliansku 26. mája 1918

 

Dokumenty československé zahraniční politiky. Vznik Československa 1918. Ústav mezinárodních vztahú, Praha, 1004, dok. č. 36. Originál letáku in: Archiv památníku národního písemnictví Praha, sbírka Morawetz Richard. Preložil Dušan Kováč

 

1 podobná zmluva nebola, pochopiteľne, prijatá."

 

 

V predaji sú ešte tieto zväzky edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov:

Rastislav Šarišský