Nie je všetko brakom, čo sa tak tvári. Toto inovované príslovie nepochybne platí pre zostavu mladých autorov, ktorí sa predstavili v  sobotu 8.  septembra na Šafku v  chill-outovej zóne. BRAK totiž v  tomto prípade znamená skratku nezávislého tvorivého zoskupenia Bratislavský klub. Jeho členovia počas príjemného podvečera prečítali ukážky zo svojej básnickej, ale i prozaickej tvorby. Moderátorka podujatia Ivana Drábová vo viazaných veršoch reflektovala najmä filozofické otázky smerovania človeka. Aktuálne témy v  básňach jednej zo zakladateliek zoskupenia Oli Gluštíkovej doplnila intímna a  prírodná lyrika Martiny Grmanovej. Peter Prokopec predviedol ukážky z  dlhších básnických cyklov a  Mathej Thomka – navzdory názvu podujatia Poézia brak(u) – obohatil prezentáciu mierne provokatívnou poviedkou. Poetickú atmosféru večera dotváralo aj vynikajúce hudobné vystúpenie Lívie Doležalovej a Kamily Očenášovej. Akcia je dôkazom, že ani oxymoron použitý v titulku nemusí byť vždy protirečením…