Vydavatelia nezabudnite

Literárny fond SR bude odmeňovať najlepšie knižné diela vydané roku 2006. Ak chcete nominovať knihy zo svojej produkcie, treba ich poslať na Literárny fond na posúdenie odbornej porote.

Uzávierky na jednotlivé ocenenia:

Sekcia pre umelecký preklad:

Cena Jána Hollého do 15.1.2007

Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu:

Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu do 31.1.2007

Sekcia pre vedecký a odborný preklad:

Cena Mateja Bela do 31.1.2007

Sekcia pre pôvodnú literatúru:

Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu do 15.2.2007

Cena Ivana Kraska do 15.2.2007

Cena Imre Madácha do 15.2.2007

Cena Ivana Franka do 15.2.2007

Viac informácií na www.litfond.sk

PhDr. Anna Bédiová tel. 02/5296 8833 bediova@litfond.sk

Anna Chovanová tel. 02/5296 3529