Rozprávkový svet je fascinujúci tým, že sa  v  ňom nakoniec všetko dobre skončí. Skutočnosť sa však od rozprávky často líši. A  najsmutnejšie na nej je, ak majú ťažký životný údel deti… No mnohé z nich sú obdarené odhodlaním prekonať nepriazeň osudu. Svedčia o  tom aj dve pozoruhodné knižky rozprávok. V  oboch zohrávajú dôležitú rolu výnimočné deti – podľa „dospeláckeho“ slovníka hendikepované, no pritom skrývajúce nevšedný talent.

Spisovateľ Ján Pochanič si na oživenie svojich príbehov vybral netradičných ilustrátorov. Jeho Rozprávky do tmy totiž sprevádzajú kresby nevidiacich a slabozrakých detí z internátnej základnej školy v  Levoči. Obrázky vznikali špeciálnou technikou, ktorá umožňuje aj zrakovo postihnutým ľuďom zaznamenať rukou písaný/kreslený prejav. A aby si knihu mohli vychutnávať nielen vidiaci, vydavateľstvo Pro Solutions ju vydalo hneď v dvoch podobách: okrem klasického knižného formátu existuje aj variant v Braillovom písme s trojrozmernými kolážami, ktoré sa dajú vnímať predovšetkým hmatom.

Sylvia Záhorová je matkou autistického chlapca. Dlhodobo môže pozorovať jeho vnútorný svet, netradičné vyjadrovanie či na prvý pohľad nezmyselné slová a slovné spojenia. Toto všetko sa rozhodla pretaviť do rozprávkovej podoby. A tak vznikol ôsmy svetadiel, na ktorom sa nikto za svoju odlišnosť nehanbí, práve naopak, všetci nažívajú šťastne… Svojimi príbehmi prispeli aj známe osobnosti, ako Zuzana Tlučková, Bibiana Ondrejková či Marián Greksa. A na tom, aby ôsmy svetadiel mohol existovať aj reálne, sa podieľa tiež Vydavateľstvo Slovart. Kúpou knihy Rozprávky z ôsmeho svetadielu totiž čitatelia podporia vybudovanie rezidenčného zariadenia pre autistov v Borovej neďaleko Trnavy.