Vydavateľstvo Alfa konti zrušené

Spoločnosť Alfa konti, s.r.o., bola zrušená ku dňu 31. decembra 2006. Dňom 1. januára 2007 vstúpila spoločnosť Alfa konti, s.r.o., do likvidácie.