Vydavateľstvo  Eleonóra Nosterská – N. M. CODE

Adresa: Čmelíkova 9

              821 03 Bratislava 2

tel./fax: 02/ 43 42 48 30

e-mail: nmcode@slovanet.sk

Vydavateľstvo NM Code vzniklo roku 1992 ako prirodzený nástroj na vydávanie nekomerčných umeleckých projektov. Spoločným menovateľom väčšiny vydaných diel je tesné prepojenie so svetom divadla, pričom divadlo je syntetizujúci prvok, uhol pohľadu.

Edičná činnosť sa pohybuje v piatich základných rovinách, ktoré sa v jednotlivých projektoch vzájomne prelínajú:

1. Časopis Salto o pohybovom a alternatívnom divadle je jediné periodikum, ktoré sa na Slovensku cielene zaoberá touto oblasťou. Poskytuje výnimočnú platformu pre široké spektrum tanečných a pohybových aktivít od klasického baletu až po site specific projekty a multimediálne projekty. Časopis má okrem slovenských autorov aj medzinárodných prispievateľov, vydávame štvrtý ročník, vychádza štyrikrát za rok. Distribúciu a objednávky časopisu vybavuje distribučná spoločnosť  L. K. Permanent.

2. Bibliofílské vydania svetovej literatúry a súčasných autorov predstavujú pokus o nové definovanie knihy ako výtvarného objektu. Kniha Étaín (keltský mýtus z Uladského cyklu, preklad J. Draškovič) dostala roku 2000 v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska ocenenia za vydavateľský počin, grafické spracovanie a polygrafickú realizáciu. Kniha je však iba časť komplexnejšieho projektu, ktorý pozostával z dvoch výstav, troch koncertov a bol sprevádzaný vydaním CD Étaín českých hudobníkov M. Kořána a P. Richtera.

3. Edícia Jahodová kolobežka je zameraná na pôvodnú literatúru pre deti. Vyšli v nej: prvotina D. Inštitorisovej Dadkino putovanie alebo Dadka v ríši Kráľovnej rozprávok, čítané uspávanky L. Procházkovej Zatvor oči / Zavři oči (bilingválne aj s českým originálom). V súčasnosti, keď je povedomie o česko-slovenskej vzájomnosti vytlačené do podoby nejasnej spomienky, je publikácia pokusom o aktualizáciu kedysi takých prirodzených kultúrnych kontaktov.

4. Umenovedné publikácie, monografie a katalógy ku konkrétnym výstavám. Po štyroch rokoch systematickej práce bude tento rok na trh uvedená monografia Peter Scherhaufer   „Učiteľ šašků“, ktorú s kolektívom autorov editorsky pripravila D. Inštitorisová. Monografia je tematicky venovaná predovšetkým tvorbe tohto režiséra na Slovensku v profesionálnych aj amatérskych podmienkach, v niektorých témach však presahuje aj do tvorby v iných krajinách. Obsahuje bohatý dokumentačný materiál (fotografie, výtvarné návrhy, listy,  koncepcie a iné autentické materiály), dosiaľ nebol v takejto kompletnosti publikovaný,  podrobne ilustruje jeho tvorbu a divadelné myslenie.

5. Hudba našla zastúpenie v zrealizovaných CD scénickej hudby (M. Kořán, P. Richter, B. Rajnošek, O. Smeykal a ďalší) alebo záznam súčasnej opery M. Karáska Au pair – Ópér.

Vydavateľstvo N. M. CODE má eminentnú snahu posúvať hranice poznaného, experimentovať s formou aj obsahom, preto sú všetky uskutočnené projekty pôvodné, nekomerčné a nie je zámerom vydavateľstva na tomto fakte čokoľvek meniť. Vzhľadom na to nie sú šírené prostredníctvom bežných distribučných spoločností (okrem časopisu), ale sú dostupné iba vo vybraných kníhkupectvách – Prospero, Exlibris, Modul.

Na tento rok pripravujeme okrem monografie Peter Scherhaufer – „Učiteľ šašků“ aj výpravnú publikáciu s fotografiami Petra Brenkusa o tanci, publikáciu 30 rokov Tanečného divadla Bralen a divadelné scenáre Miloša Karáska Caspar Ester. Pripravuje sa ďalšie vydanie  česko-slovenskej knihy pre deti od Edy Kriseovej  Prázdniny s Bosonoškou.