Vydavateľstvo Slovart sa presťahovalo

Vydavateľstvo SLOVART od 01. 07. 2005 sídli na adrese:

Bojnická 10 (areál spoločnosti Protetika, a.s.)

P.O.BOX 70

830 00 Bratislava 3

Tel:02/4920 1800

Fax:02/4920 1899

E-mailové adresy, identifikačné čísla (IČO, DIČ a IČ DPH) zostávajú nezmenené. Adresa veľkoobchodného skladu sa zatiaľ nemení – tovar aj naďalej skladuje na Rožňavskej ulici č. 1.