Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ má nové telefónne čísla: odbyt 02/4445 3041, sekretariát 02/4445 3020.