Foto peter procházka
…prezentovalo koncom marca dve knižné novin-
ky. „Všetky moje vydarenejšie knihy sa napísali
samy, aj táto najnovšia si sama vyžiadala, aby som
ju napísal.“ Týmito slovami uviedol v priestoroch
refektára Františkánskeho kláštora v Bratislave
svoj aktuálny knižný prírastok všestranný umelec
Daniel Hevier. Publikácia nesie názov Tajné dejiny
bielej kaligrafie a je koncipovaná ako mysteriózny
román založený na kolážach, ktoré spisovateľ po-
čas rokov vytváral. Uviedol, že z množstva obrazového materiálu okolo seba mal pocit, že mu tieto
obrázky rozprávajú príbeh, ktorý musí zachytiť: „Počúval som vizualitu okolo nás.“ Podľa jeho slov
je najdôležitejšou úlohou spisovateľa zviditeľňovať veci, ktoré iní prehliadajú.