Vyhlásenie rezidencií TROJICA AIR na prvý polrok 2021

Rezidencie na prvý polrok v roku 2021 získavajú:
 

Miłosz Waligórski, Poľsko 16. 1. – 15. 2. 2021

(S prekladom knihy Østrov Petra Balka)
 

Tünde Mészáros,  Maďarsko 16. 2. - 15. 3. 2021

(S prekladom knihy Posledná barónka Silvestra Lavríka)
 

Aiman Saad, Egypt 16. 3 – 15. 4. 2021

(S prekladom knihy Večne je zelený Pavla Vilikovského) 

- rezidencia zrušená rezidentom kvôli pandémii Covid-19

 

Timea Karlsson, Švédsko (16.3. - 15.4. 2021)  - náhradníčka 

(S prekladom z knihy Vtedy v Lošonci Petra Balka) 

 

Maja Novković, Chorvátsko 16. 4. - 15. 5. 2021

(S prekladom knihy Spolu Petra Šuleja)

 

Iryna Pushkar, Ukrajina, 16. 5. – 15. 6. 2021

(S prekladom kníh Martina M. Šimečku Telesná výchova a Matky a kamionisti Ivany Dobrakovovej)

 

 

Uzávierka na ďalších šesť termínov v druhom polroku je 11. 4. 2021 a vyhlásenie podporených uchádzačov je 15. 4. 2021.

Žiadosť musí obsahovať:

a/ CV a kontaktné informácie (telefón, email, adresa)

b/ List objasňujúci výber prekladaného diela

c/ Letter of intent od vydavateľstva, v ktorom má dielo vyjsť alebo zmluva s vydavateľstvom. (Hoci podmienky rezidencie uprednostňujú projekty s garanciu budúceho vydania, pri výbere perspektívneho diela budeme hodnotiť aj projekty, ktoré preukážu predbežný záujem vydavateľstva.)

d/ Licenčnú zmluvu medzi autorom pôvodného diela a vydavateľstvom na preklad diela alebo povolenie autora pôvodného diela prekladať dielo v prípade predloženia letter of intent od vydavateľstva.

e/ Termín, v ktorom sa prekladateľ hlási na rezidenciu a náhradné termíny.

f/ Prekladateľom, ktorí nemohli uskutočniť svoj rezidenčný pobyt v roku 2020 kvôli karanténnym obmedzeniam, bude rezidencia v prípade záujmu poskytnutá v tomto alebo budúcom roku prednostne, a to s prekladom, na ktorý žiadali rezidenčný pobyt v minulom roku - ak ešte v danom čase preklad nebude odovzdaný alebo s novým projektom.

Žiadosť musí byť zaslaná poštou aj emailom v uvedených termínoch na uvedenú poštovú a emailovú adresu:

Literárne informačné centrum:

Námestie SNP 12

81102 Bratislava

Slovenská republika

rezidencie@litcentrum.sk

Doplňujúce informácie:

  • Vybrané dielo musí byť pôvodná slovenská próza, esej, reportáž alebo literatúra pre deti a mládež alebo poézia. (Výzva sa netýka vedeckej a odbornej literatúry.)

  • Vybrané dielo nesmie byť v danom jazyku v minulosti knižne publikované.

Kritéria hodnotenia:

  • Pri vyhodnocovaní žiadostí má najväčšiu váhu zmluvné zabezpečenie budúceho prekladu a garancia jeho budúceho vydania.

  • Vo významnej miere tiež prihliadame na výber diela a prekladateľom odporúčame orientovať sa podľa toho, ktoré diela v minulosti na Slovensku zarezonovali (ceny, recenzie a celkové pozitíve prijatie), prípadne sú prekladané aj do iných jazykov.

  • Hodnotíme tiež skúsenosti prekladateľa a jeho vydané preklady.

 

Konzultácia je možná na adrese: rezidencie@litcentrum.sk.
 

Trojica AIR je rezidencia pre prekladateľov Slovenskej literatúry do cudzích jazykov v spolupráci FPU, Mesta Banská Štiavnica a o.z. Literatúra. Projekt podporil Fond na podporu umenia a LITA.

Autori majú k dispozícii samostatný byt a štúdio na nám. Sv. Trojice.

(Titulná fotka: Freepik