Literárne informačné centrum

vypisuje verejnú neanonymnú súťaž na

komplexné riešenie expozície slovenskej ilustračnej tvorby

na knižnom veľtrhu detskej knihy Bologna

v rámci čestného hosťovania Slovenska na tomto veľtrhu v roku 2010

 

Cieľ a predmet

Cieľom súťaže je vytvoriť umelecky príťažlivú expozičnú platformu na prezentáciu najlepších a najpodnetnejších výsledkov a tendencií slovenskej ilustračnej tvorby pre deti a mládež za posledných 50 rokov.

Súčasťou výstavy bude reprezentačný celofarebný katalóg s dielami autorov a informáciami o nich (bude sa realizovať osobitne).

Súčasťou výtvarno-priestorového riešenia bude i návrh hesla a grafického loga výstavy.

Medzinárodný kontext slovenskej ilustračnej tvorby by mali zvýrazňovať predovšetkým odkazy na Bienále ilustrácií Bratislava.

 

Typ súťaže a termín jej vypísania a uzávierky

Verejná neanonymná súťaž pre jednotlivcov alebo tímy, výtvarníkov, profesionálnych grafických dizajnérov, grafické, výstavnícke a architektonické štúdiá.

Uzávierka súťaže je 10. novembra 2008 o 16.00 hod.

 

Podrobné informácie s formulárom prihlášky