Finalisti súťaže Martinus Cena Fantázie 2016 boli
vyhlásení 13. septembra v priestoroch kníhku-
pectva Martinus na Obchodnej. V štrnástom
ročníku súťaže hodnotili 155 prijatých poviedok
Kristína Farkašová, Erich Mistrík, Maroš Hečko,
Alexandra Pavelková a Katarína Čavojová. Päticu
fi nálových poviedok si budete môcť prečítať na
portáli Kultura.sme.sk postupne od 19. septembra.
O víťazovi rozhodnú čitatelia online hlasovaním.
Najviac bodov od poroty v prvom kole súťaže zís-
kali poviedky: Kosti, kostry, kostlivci (sci-fi ) – Janka
Javorka, Hľadá sa upír (sci-fi /fantasy) – Monika
Kandriková, Mesto spomienok (fantasy) – Erik
Kotlárik, Potom (sci-fi ) – Martin Petra, Labute
neplačú (fantasy) – Zuska Stožická.
 Andrea Harmanová z vydavateľstva Artis Omnis,
ktoré zastrešuje Cenu Béla za najlepšiu hororovú
poviedku spomenula, že úroveň z roka na rok
stúpa a motiváciou pre autorov môže byť aj to, že
aktuálne sa chystá vydanie románu Kladivák od
Janka Išu. Podľa Gustáva Budinského (hodnotí Cenu
spoločnosti INTEL pre najlepšiu sci-fi  
poviedku) tento ročník bol tradične
kvalitný. Najviac poviedok súťaží
v žánri fantasy. „Téma detí a materstva
sa dá do fantastiky zaradiť veľmi dobre
a nečakanými spôsobmi,“ vyjadrila sa
Lucia Lackovičová, ktorej ako „ročnej
mamičke“ tento ročník súťaže nesúci
sa v znamení rodičovstva, sadol. Na
materskej dovolenke je aj Jana Packo-
vá, hodnotiaca poviedky v Cene Bibliotéky.
Tiež si všimla doposiaľ nevídaný záujem
súťažiacich autorov o tému materstva či
tehotenstva. Do tretieho roku existencie sa
preklenula súťaž pre fantastické poviedky
v anglickom jazyku Fantasy Award. Povied-
ky hodnotil kanadský spisovateľ a vedec
Eric Choi, publicista Michal Havran a vy-
sokoškolský pedagóg František Duchoň.
 Konečné výsledky MCF sa dozviete
12. novembra na Bibliotéke v Bratislave,
kde bude pokrstený zborník zo súťaže Fan-
tázia 2016. Viac na http://cena.fantazia.sk/ a 
www.facebook.com/cenafantazie.