Vyhlásenie výsledkov rezidenčných pobytov v KC Eleuzína na druhý polrok 2021

Na rezidenčné pobyty v kultúrnom centre Eleuzína bolo na druhý polrok vybraných nasledovných osem uchádzačov.

12. 7. – 25. 7. Júlia Oreská (tvorba debutového románu Posledná Havranka)

26. 7. – 8. 8. Nóra Ružičková (preklad knihy Marion Poschmann: Psia novela z nemčiny)

9. 8. – 22. 8. Klaudia Donková (preklad románu od Floriny Ilis: Päť farebných oblakov na svitajúcej oblohe z rumunčiny)

23. 8. – 6. 9. Peter Zsoldos  (preklad básní Fernanda Pessou : Výber z poézie z portugalčiny

27. 9. – 10. 10. Erik Šimšík (tvorba experimentálnej zbierky poézie Ľudia)

11. 10 – 24. 10. Ivan Štrpka (tvorba zbierky poézie Posunky, fakty)

11. – 14. 11. Mário Drgoňa (tvorba divadelnej adaptácie Ballovej novely V mene otca)

22. 11. – 5. 12. Eva Lalkovičová (preklad zbierky básní Maríe Sanchéz: Poľný zápisník/ Zápisník z vidieka zo španielčiny)
 

Rezidencia je výsledkom spolupráce KC EleuzínaLiterárneho informačného centra. Rezidentov vyberala komisia v zložení: Barbora Németh, Dagmar Zúbková, Katarína Balcarová Kucbelová, Petra Mikulášová a Peter Michalík z dvadsiatich žiadostí.
Komisia chcela dať rovnaký priestor prekladateľom a autorom, okrem umeleckej kvality a pravdepodobnosti realizovateľnosti predstavených výstupov chcela zachovať generačnú a žánrovú rôznorodosť, dať priestor aj nastupujúcej generácii, a zároveň prihliadala v rámci termínov, ktoré si autori zvolili aj na to, ktorí autori už na rezidencii v programoch TROJICA AIR, či KC Eleuzína v minulom roku boli.

Titulná fotka: Freepik