Vyhodnotenie 5. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže

Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

  Do 5. ročníka našej jubilujúcej súťaže (šk. rok 2008/2009) sa prihlásilo takmer dvanásťtisíc detí zo 126 škôl a 77 miest a obcí na Slovensku. Literárny scenár 5. ročníka súťaže umožňoval súťažiacim rovnocenne pracovať so slovom i obrázkom: obohacovať si slovnú zásobu, cvičiť sa v prednese, samostatne formulovať myšlienky a vytvárať vlastné príbehy a rozprávky.

 Prostredníctvom čitateľského dobrodružstva s Osmijankom sa mnohé triedy na Slovensku premenili na tvorivé literárne herne, v ktorých sa recitovalo, spievalo, maľovalo, ale i pieklo, hralo divadlo a fotografovalo. Mimoriadne sa nám páčili práce prvákov z Hôrky, z Mníchovej Lehoty i Žarnovice, lebo boli na vysokej estetickej úrovni. Veľmi si vážime listy pedagógov: niektorí navrhovali, aby sa týmto zábavným smerom uberalo vyučovanie literatúry na školách. Bolo by to super!

  Deti v súťaži potvrdili záujem o súčasnú slovenskú tvorbu. Najviac bodovali autori Gabriela Futová svojimi „bláznivými“ príbehmi zo života detí, Peter Karpinský, Ján Uličiansky, Alžbeta Verešpejová, ale i klasik detskej literatúry Rudo Moric. Hravosť a životaschopnosť súťaže dokazujú mnohé triedne kolektívy. Patria sem naši verní kamaráti, napríklad zo Slovenského Pravna, z Bánoviec, Zavaru a i. Ale každoročne nás prekvapujú i nováčikovia. Oceňujeme sizyfovskú prácu pedagógov v rozličných komunitných centrách a v triedach s hendikepovanými deťmi, napr. v Sečovciach, v krízovom centre pomoci v Čadci, či Komunitnom centre sociálneho odboru MsÚ v  Poprade. Okrem pedagógov patrí náš obdiv a poďakovanie mnohým láskavým knihovníčkam a teší nás, že sa k nám pridali ďalšie knižnice. Mestská knižnica pre deti a mládež v Košiciach získala v tomto ročníku prvenstvo v počte zapojených škôl.

  Všetky informácie uverejníme na našej webovej stránke www.osmijanko-ba.sk.

  Osmijanko bude celé leto vymýšľať nové a nové otázočky, aby sa s deťmi na jeseň stretol už v 6. ročníku súťaže.

Miroslava Biznárová

Za správnu radu OSMIJANKO n.o.