Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže BÁSEŇ 2007

Odborná porota vyhodnotila štvrtý ročník celoslovenskej literárnej súťaže Báseň 2007, ktorú vyhlásilo vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu Maxík. Zapojilo sa do nej 253 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.

I. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)

1. Michal Majerčík (Lenivý bocian), 2. A, ZŠ Gbeľany

2. Kristína Diničová (Zbojníkov lup), 2. roč., ZŠ s MŠ Stakčín

3. Patrik Vaško (O hluchej muche), 2. A, ZŠ Komenského, Sereď

II. kategória (3. a 4. ročník ZŠ)

1. Veronika Rečková (Studená jeseň), 3. A, Spojená škola, Novohradská ul., Bratislava

2. Eva Žitňáková (Moja rodná zem), 4. B, ZŠ s MŠ Oravská Polhora

3. Aneta Trudičová (Myš chytila mušku), 3. A, ZŠ Šrobárova, Prešov

III. kategória (5. až 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky osemročných gymnázií)

1. Frederika Šubová (Láska) a Veronika Vladyková (Prvá láska), 8. roč., Súkromná ZŠ, Ružová dolina, Bratislava

2. Martina Vyletelová (Mesačné oči), Maca Sliacka (Deň), 7. roč. ZŠ Slatinské Lazy

3. Kristína Fečová (Spomienka), 9. A, Spojená škola, ZŠ Centrálna, Svidník

Porota ocenila aktívny prístup škôl pri vyhľadávaní a usmerňovaní literárne nadaných detí. Patria medzi ne základné školy: Súkromná ZŠ v Ružovej doline, Bratislava; ZŠ Gbeľany; ZŠ s MŠ Stakčín; ZŠ Komenského, Sereď; ZŠ Tomášovce; ZŠ Radošovce; ZŠ Gaštanová, Žilina.