Vyhodnotenie prihlášok na pobytové štipendium V4

Do uzávierky 28. februára sa na oba štipendijné turnusy prihlásilo celkovo 146 žiadateľov, z toho 19 zo Slovenska. Prvé kolo výberu prebehlo v národných komisiách, ktoré vybrali 8 účastníkov a ich náhradníkov. V druhom kole prebiehalo schvaľovanie účastníkov za účasti zástupcov Medzinárodného vyšehradského fondu a koordinátorov projektu z krajín V4, kde ešte došlo k zmenám. Konečný zoznam prijatých štipendistov bude uverejnený po oficiálnom schválení na stránke IVF (www.visegradfund.org) koncom marca a budúci štipendisti dostanú písomné oznámenie priamo z IVF.