Vyhodnotenie žiadostí grantového programu TROJICA AIR

Prinášame zoznam prekladateľov, ktorí budú v roku 2020 pracovať na svojich prekladoch v Banskej Štiavnici.

Rezidenčný pobyt pre prekladateľov v Banskej Štiavnici TROJICA AIR získali nasledovní uchádzači:

 

16. 1. - 15. 2. Weronika Gogola

(preklad knihy Daniela Majlinga Ruzká klazika do poľského jazyka)

16. 2. - 15. 3. Tomasz Grabiński

(preklad kníh Pavla Rankova Legenda o jazyku a Mila Janáča Milo nemilo do poľského jazyka)

16. 3. - 15. 4. Norbert György

(preklad knihy Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti do maďarského jazyka)

16. 4. - 15. 5. Tünde Mészáros

(preklad knihy Silvestra Lavríka Nedeľné šachy s Tisom do maďarského jazyka)

16. 5. - 15. 6. Lucia Duero

(preklad výberu básní Mily Haugovej a Jany Bodnárovej do španielskeho jazyka)

16. 6. - 15. 7. Iryna Pushkar

(preklad knihy Martina M. Šimečku Medzi Slovákmi do ukrajinského jazyka)

16. 7. - 15. 8. Khalid El Biltagi

(preklad knihy Jara Riháka Pentcho. Príbeh parníka do arabského jazyka)

16. 8. - 15. 9. Andrzej S. Jagodziński

(preklad knihy Tomáša Forróa Donbas. Svadobný apartmán v hoteli Vojna do poľského jazyka)

16. 9. - 15. 10. Zbigniew Machej

(preklad výberu básní Jána Ondruša do poľského jazyka)

16. 10. - 15. 11. John Minahane

(preklad básnickej zbierky Ivana Štrpku Fragment (rytierskeho) lesa do anglického jazyka)

16. 11. - 15. 12. Patricia Gonzalo de Jes

(preklad knihy Pavla Vilikovského Večne je je zelený do španielskeho jazyka)

 

Podporení prekladatelia získavajú zároveň mesačné štipendium vo výške 1000 eur.

 

Je nám veľmi ľúto, že sme nemohli podporiť nasledovných uchádzačov:

Flóra Peťovská, Barbara Noszeková, Ivan Jackanin, Miroslav Demák, Anikó Tóth, Tímea Pénzes, Marie – Christine Huber, Martina Straková, Milosz Wałigórski, Lubomír Machala a Nikolay Fenerski.

Kvalita všetkých predložených projektov stojí za podporu a veríme, že budeme môcť ponúknuť aj ďalšie grantové schémy a ponuky rezidenčných pobytov.

 

Rezidenčný pobyt TROJICA AIR vznikol z iniciatívy občianskeho združenia Štokovec. V prvom roku ho úspešne realizovalo v spolupráci s mestom Banská Štiavnica ako rezidenciu pre vizuálnych umelcov.

Združenie Štokovec a mesto Banská Štiavnica ponúkli zabehnuté rezidenčné priestory pre iný typ rezidenčných pobytov a Literárne informačné centrum túto ponuku využilo, čím čiastočne zaplnilo prázdne miesto v oblasti podpory prekladateľov slovenskej literatúry do cudzích jazykov.

Vysoký počet uchádzačov svedčí o tom, že o prekladanie slovenskej literatúry a rezidenčné pobyty v Banskej Štiavnici je veľký záujem a podporovať prekladateľov slovenskej literatúry práve týmto spôsobom má veľký zmysel.