Vyhrajte dizajnový papier na tlač detskej knihy

Spoločnosť Europapier Slovensko prichádza s jedinečnou príležitosťou pre vydavateľov, autorov, grafikov a ilustrátorov kníh. Ak máš projekt knihy v šuplíku alebo v hlave, tu je príležitosť, ako ho dostať do rúk čitateľov.

Získaj dizajnový papier PERGRAPHICA® a prostriedky na tlač publikácie v hodnote 2.000€!

Téma: plnofarebná ilustrovaná kniha

Ako sa prihlásiť?

  1. Vyplň prihlášku

  2. Vytvor prezentáciu resp. krátke video, ktoré objasnia zámer

  3. Pošli ich na adresu: marketing@europapier.sk

  4. Termín uzávierky prijímania projektov: 19.11. 2021

  5. Termín vyhlásenia výsledkov súťaže: december 2021

 

Prezentácia

Súčasťou prihlášky je prezentácia formou pdf príp. krátka video prezentácia autora (autorov) s ukážkami iných prác alebo príbehom, ktorý je za projektom a hlavne s predstavením prihlasovanej knihy – ukážka textu, finálnej podoby ilustrácie a celkového dizajnu; rozkreslený storyboard je výhodou. Posudzuje sa celý koncept a estetický výraz knihy – obsahová a ideová stránka, grafické spracovanie a ilustrácie. Prihliada sa na využitie tlačových možností papiera PERGRAPHICA® najmä pri reprodukcii ilustrácií.

O víťazovi rozhodne odborná porota zložená z profesionálov v oblasti knižnej tvorby, dizajnu a ilustrácie.

 

Pravidlá a podmienky

- predstavenie projektu ilustrovanej obrazovej knihy formou pdfalebo video prezentácie

- ukážka textu, finálnej podoby ilustrácie a celkového dizajnu, stručný opis projektu a stručný opis autorov projektu s ukážkou doterajšej tvorby. Rozkreslený storyboardje výhodou

- výherca získa podporu knižného projektu v celkovej sume 2.000€ a zľavu na ďalší papier z ponuky spoločnosti Europapier Slovensko potrebný na tlač projektu

- víťazný projekt vyberie porota zložená z profesionálov v oblasti knižnej tvorby, dizajnu a ilustrácie

- vyhlásenie výsledkov súťaže aodovzdanie ceny prebehne v decembri 2021

- knižný projekt musí byť realizovaný–vytlačený a distribuovaný do predaja do konca roka 2022

- vyplnením prihlášky nám udeľujete súhlas na spracovanie osobných údajov

- na tlač musí byť použitý papier zdizajnového radu PERGRAPHICA® WhiteDesign

- knižný projekt môže prihlásiť vydavateľ, autor, ilustrátor, grafický dizajnér a pod. (na knižnom projekte môže pracovať aj kolektív autorov)

- kvalita predstavovaného knižného projektu sa vníma celostne

- posudzuje sa celkový estetický výraz knihy (text, dizajn a ilustrácia) a prihliada sa na využitie tlačových možností papiera PERGRAPHICA® najmä pri reprodukcii ilustrácií

- územné obmedzenie pre tlač projektu nie je stanovené. Pri tlači knihy mimo územia SR, náklady spojené sprepravou hradí výherca,resp. si dopravu zabezpečí vo vlastnej réžii

- vek a štátna príslušnosť autorov nie sú vyhradené

- na vydanie knižného projektu môžu byť požadované ďalšie granty

- výherca súťaže má povinnosť po vydaní knihy dodať vyhlasovateľovi súťaže 30 ks výtlačkov knihy

- výherca má povinnosť v tiráži knihy uviesť formuláciu: „Kniha vznikla vďaka podpore ...“ a taktiež uviesť presný druh a gramáž použitého papiera / papierov. Presné znenie bude špecifikované dodatočne

- každý prihlasovateľ získa jeden ukážkový katalóg papierov PERGRAPHICA®

Partneri: LIC, EUROPAPIER, PERGRAPHICA