Vymeníme súkromný život za verejný?

Komnata ozvien oceňovaného írskeho spisovateľa Johna Boyna je román o dvojitom živote, ktorý dnes žije väčšina z nás. 

Je to román, v ktorom sa mieša reálny svet s virtuálnym, skutočný život so životom na sociálnych sieťach. A hoci sa pri zrode sociálnych sietí mohlo zdať, že majú a budú plniť predovšetkým zábavnú funkciu, dnes môže človek pre ne pokojne prísť o prácu či skončiť vo väzení.

Taký je príbeh Cleverleyovcov, ktorí sa vďaka svojim statusom či tajným životom jedného dňa ocitnú spolu na policajnej stanici.

„Pretože pre sociálne médiá je paradoxne všetko prípustné a zároveň všetko neprípustné.“ (s. 199)

O tom, či je román „neuveriteľne vtipnou satirou na dnešnú spoločnosť“, ako ho v anotácii označuje vydavateľstvo, by sa dalo polemizovať. V texte je síce stále prítomný humor, mnohé situácie sú dohnané až na okraj absurdnosti, no v momente, keď si spomeniete na svoj smartfón uložený vo vrecku či vedľa vás, si uvedomíte, že sa vlastne smiať ani nechcete a nemôžete.

 

Nielen generácia Z

Kniha zobrazuje, ako sa vplyvom sociálnych sietí stávame čoraz väčšmi povrchnými a strácame schopnosť byť sami – pred súkromným životom uprednostňujeme život na sociálnych sieťach, fanúšikov a followerov si vážime viac ako skutočných priateľov. Prepadajú im najmä mladšie generácie, ktoré s týmito technológiami vyrastajú a stávajú sa pre nich akýmsi únikom, priestorom, kde dostanú všetko hneď a nemusia sa ani veľmi snažiť.

„Wilkes zasvätil svoj život sociálnym médiám v nádeji, že niekto ho bude počúvať. Vždy túžil po tom, aby vo svete zaznel jeho hlas, chcel byť niečím zvláštny, no všetky predchádzajúce pokusy stroskotali.“ (s. 57)

Nejde však len o generáciu Z, ktorá má so sociálnymi sieťami „problém“. Ide aj o rodičov týchto detí (generáciu X), ktorí síce sociálne siete používajú inak a možno v menšej miere, no pre neznalosť „trendov“ alebo skrátka toho, čo sa dnes smie a nesmie, sa môžu v priebehu jedného dňa dostať do veľkých problémov. A vtedy je už jedno, či tento problém vyvolal troll, nahnevaný človek, ktorý len hľadal zámienku, alebo skutočný odborník na problematiku. V tomto svete váži každý názor rovnako a záleží už len na tom, či napokon vyvolá rozruch a celá vec sa nafúkne, alebo sa stratí v spleti ďalších.

 

Zrážka dvoch svetov

Za každých okolností však platí pravidlo, že virtuálny priestor absolútne ignoruje prítomnosť jednotlivca, situácie, v ktorých sa nachádza, či emócie, ktoré v tej danej chvíli prežíva. Inak to ani byť nemôže: virtuálny svet totiž existuje mimo tohto jednotlivca, i keď je neustále „na dosah.“ Preto sa zväčša tieto dva svety „zrážajú“, idú jeden proti druhému alebo sa navzájom negujú. Boyne na to poukazuje práve situáciami, v ktorých jeho postavy zažívajú euforickú chvíľu v reálnom živote, no vzápätí tento pocit zhatí virtuálny svet alebo naopak.

Autor v knihe šikovne popisuje aj fenomén priživovania sa ľudí vo virtuálnom priestore na výrazných udalostiach, témach či verejne známych osobnostiach, a to s jediným cieľom: zviditeľniť sa. Ide často o pseudoliberálov, ktorí údajne bojujú za lepší svet, ibaže väčšinou oň bojujú iba statusmi a prázdnymi frázami. Zároveň je však pravda, že statusy na internete majú čoraz väčší vplyv, a to nielen na verejnú mienku, ale aj na skutočný život jednotlivca (človek sa prostredníctvom sociálnych sietí môže dopustiť terorizmu, môžu ho za jeho príspevky zatknúť, pre mediálny tlak môže prísť o prácu a podobne).

„Žijeme v týchto vynálezoch, no v skutočnosti len zabíjame čas.“ (s. 313)

Komnata ozvien poukazuje na to, ako môže dnešný človek prežívať skutočnú drámu aj sám, zavretý doma so zapnutým prístrojom pripojeným k internetu. Kniha môže slúžiť jednak ako zrkadlo doby, ale aj ako neistá predpoveď budúcnosti (sociálnych sietí). Po prečítaní sa prirodzene núkajú otázky: Prestanú sa sociálne siete používať v takej miere? Bude v tomto generácia alfa prelomová? Viaceré prieskumy a štatistiky naznačujú, že by to mohlo byť naozaj tak – mnohí používatelia sa dnes zo sociálnych sietí hromadne odhlasujú, rušia svoje kontá a začínajú sa opäť väčšmi zaujímať o skutočný svet (tak ako to – i keď extrémnym spôsobom – v knihe urobil najskôr Wilkes a potom – dobrovoľne či nedobrovoľne – všetci Cleverleyovci).

Kniha vyšla v origináli v roku 2021 a o rok neskôr ju v slovenskom preklade Otta Havrilu vydalo vydavateľstvo Slovart. A hoci nejde práve o „náročnú“, umeleckú literatúru, ktorá by sa vyznačovala výraznou poetikou či krásnymi opismi, prináša dôležitú tému a do hĺbky skúma problém, ktorým dnešný svet žije. Pretože to, čo zažil niektorý z Cleverleyovcov, môže pokojne a kedykoľvek zažiť ktokoľvek z nás.

 

Matej Rumanovský (1994)

Vyštudoval žurnalistiku na FiF UK v Bratislave. Píše poviedky, romány a blogy. Debutoval románom Príbeh nekonečných koncov (2022). Je členom umeleckého zoskupenia Cult Creative a v súčasnosti je poverený vedením redakcie časopisu Romboid.

 

John Boyne: Komnata ozvien

Preklad: Otto Havrila

Bratislava: Slovart, 2022

 

Zdroj foto: Barry O'Donovan / Wikimedia Commons