Výročie Miroslava Válka sme si pripomenuli aj v Madride

V dňoch 9. – 12. mája 2007 sa prof. Ján Zambor v Madride zúčastnil na konferencii Rozmery poézie Miroslava Válka, na ktorej predniesol hlavný referát s tým istým názvom. Podujatie sa konalo na Filologickej fakulte Univerzity Complutense Madrid pri príležitosti 80. výročia básnikovho narodenia v rámci VI. medzinárodného dňa slovenského jazyka a kultúry. Jeho organizátormi boli: Univerzita Complutense, Slovanská filológia; Veľvyslanectvo SR v Španielsku a Klub nezávislých spisovateľov Bratislava.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil Ján Valko, veľvyslanec SR v Španielskom kráľovstve, a Salustio Alvarado Socastro, riaditeľ Katedry rumunskej a slovanskej filológie a všeobecnej jazykovedy Filologickej fakultu UCM.

V programe odzneli príspevky:

Druhou časťou podujatia bol básnický večer Miroslava Válka v rezidencia veľvyslanca SR, na ktorom zaznela poézia jubilanta a básne iných slovenských autorov v origináli a v preklade do španielčiny (moderátor: J. Valko, účastníci: J. Zambor, A. Valcerová, P. Bilý, S. Alvarado, A. Hermida).