Vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu Maxík udelili v jednotlivých kategóriách výročné ceny za tvorbu pre deti v roku 2013. Výročnú cenu za poéziu získal Jozef Pavlovič, za prózu Gabriela Futová, za ilustračnú tvorbu Miroslav Regitko. Organizátori tak už po desiaty raz udelili ocenenie autorom, ktorí výraznú časť svojej tvorby venujú deťom, na vysokej profesionálnej úrovni pôsobia na detského adresáta, rozvíjajú jeho estetické vnímanie a cítenie.