V stredu 16. mája v Zichyho paláci v Bratislave slávnostne odovzdali Ceny Literárneho fondu za umelecký a odborný preklad za rok 2011.

Cena Mateja Bela za rok 2011 za preklad v kategórii spoločenských vied

 • Igor Hanzel za preklad diela Jürgen Habermas: Teória jazyka a východiská sociálnych vied (Kalligram)

Cena Mateja Bela Za rok 2011 za preklad v kategórii prírodných a lekárskych vied

 • Ladislav Tolmáči a Ján Milička za preklad diela Sébastien Steyer: Zem pred dinosaurami (Ottovo nakladateľstvo)
 • Vydavateľstvá Ottovo nakladateľstvo a Kalligram získali Poctu literárneho fondu za významný edičný čin.

Prémie za vedecký a odborný preklad za rok 2011

a/ v kategórii spoločenských vied

 • Zuzana Vajdičková za preklad diela George Steiner: Smrť tragédie (Divadelný ústav)
 • Mária Galádová za preklad diela Debra K. Reidová – Martin Manser: Sprievodca Bibliou (Ikar)

b/ v kategórii prírodných a lekárskych vied

 • Jana Jurkovičová za preklad diela Starostlivosť o dieťa (Ikar)

c/ v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy

 • Helena Galanová za preklad Matthias Vogt: Divy sveta (Ikar)

d/ v kategórii lexikografické dielo a dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu a komparatívnej lexikológie

 • Paulína Šišmišová a kolektív za dielo Translatologické štúdie (AnaPress)
 • Vydavateľstvá Divadelný ústav, Ikar a AnaPress získali Uznania literárneho fondu za významný edičný čin.

Cena Jána Hollého 2011 za preklad umeleckej prózy

 • Vladislav Gális za preklad diela Isaac Bashevis Singer: Otrok (Tranoscius)
 • Vydavateľstvo Tranoscius zároveň získalo Poctu literárneho fondu za významný edičný čin.

Prémie za knižnú tvorbu za rok 2011

 • Ján Štrasser za preklad diela Alexander Kabakov: Posledný hrdina (Kalligram)
 • Adam Bžoch za preklad diela Jan Wolkers: Turecký med (Vydavateľstvo Slovart)
 • Roman Ručka za preklad diela Christina Viragh: V apríli (Kalligram)
 • Jana Marcelliová za preklad diela Paulo Coelho: Alef (Ikar)
 • Renáta Deáková za preklad diela Péter Esterházy: Jedna žena (Kalligram)
 • Ladislav Šimon za preklad diela Friedrich Hölderlin: Polovica života (OZ Studňa)
 • Elena Krššáková za preklad diela Michel Houellebecq: Mapa a územie (Marenčin PT)

Uznania literárneho fondu za významný edičný čin za rok 2011 získali vydavateľstvá: Kalligram, Vydavateľstvo Slovart, Ikar, OZ studňaMarenčin PT.

Cenu Jána Hollého 2011 za preklad poézie

porota neudelila.