Výročné ceny za tvorbu pre deti

Vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu Maxík udelili v jednotlivých kategóriách výročné ceny za tvorbu pre deti v roku 2005. Výročnú cenu za literatúru získal Peter Glocko, za ilustračnú tvorbu Martin Kellenberger. Za hudobnú tvorbu pre detského adresáta ocenili Danušu Dragulovú st. Organizátori tak nadviazali na predchádzajúci ročník udeľovania výročných cien autorom, ktorí zásadnú časť svojej tvorby venujú deťom.

-r-