V ľubľanskom vydavateľstve KUD Apokalipsa vyšla v septembri antológia vyšehradského haiku Razsipane jagode. Popri haiku českých, maďarských a poľských básnikov je v nej zastúpená tvorba našich autorov a autoriek Karola Chmela, Ivana Kadlečíka, Daniely Kuhnovej, Stanislavy Repar a Jána Štrassera. Antológiu edične pripravili Stanislava a Primož Reparovci v spolupráci s Petrom Čermáčkom (CZ), Judit Vihar (H) a Leszkom Engelkingom (PL). Prostredníctvom originálov a prekladov do slovinčiny (Gabriella Gaál, Jana Unuk, Martina Šuperger a editori) sa v nej celkovo predstavilo 26 autorov. Kniha je teda päťjazyčná. Publikácia približuje vyšehradskú scénu v prekvapujúco širokom zábere autorských prístupov a poetík, ba dokonca až subverzívnych (anti)haiku. Vydavateľský projekt podporili slovinské ministerstvo kultúry a Medzinárodný vyšehradský fond.