Vyšehradské literárne štipendium 2020

Koncom minulého roka prebiehala v štyroch vyšehradských krajinách výzva na prihlásenie na Vyšehradské literárne štipendium 2020. Štipendium prebieha dvakrát ročne paralelne v Krakove, Prahe, Bratislave a Budapešti. Výberová komisia v zložení Peter Darovec, Miroslava Vallová, Gabriela Magová, Jaroslava Šaková a Eva Tomkuliaková vybrala za Slovensko na jarný šesťtýždňový a jesenný trojmesačný pobyt spomedzi 28 prihlášok 8 štipendistiek a štipendistov a 8 náhradníkov a náhradníčok. Výber slovenskej komisie následne odsúhlasila komisia Medzinárodného vyšehradského fondu a aj rada ministrov. Kto, teda, štipendium získal?

Jarný Krakov bude niekoľko týždňov skúmať košický básnik Marcel Lacko. Jeho urbanistický projekt zastrešuje heslo poetické dielo ako verejný nástroj. Spisovateľka Jana Micenková mala ako prioritu ísť do Budapešti a tam aj štipendium získala. Micenková by tu chcela pracovať na svojej druhej knihe, románe. Do Bratislavy bola vybraná rozhlasová redaktorka Terézia Simanová, ktorá minulý rok figurovala ako náhradníčka pre Krakov. Tentoraz prišla s interaktívnym projektom, ktorý oslovil absolútnu väčšinu výberovej komisie. Do Prahy pocestuje kurátorka a historička umenia Nina Gažovičová. Chce tu skúmať zbierkovú činnosť v bývalom Československu po roku 1948.

Mená (už dobre) známe na súčasnej slovenskej literárnej scéne tentoraz viac zlákal dlhší jesenný pobyt. Zuzana Husárová, ktorá sa svojimi experimentálnymi aktivitami pohybuje aj na poli elektronickej a interaktívnej poézie, pôjde do Prahy pracovať na svojom novom projekte. Štipendium v Budapešti získala spisovateľka Ivana Gibová. Jej projekt by mal nadväzovať aj na jej najnovšiu (ešte nevydanú) knihu Eklektik Bastards. Mladý talentovaný básnik Ladislav Lipcsei strávi tri mesiace v Krakove, kde bude pracovať na svojej druhej básnickej zbierke. Tak trochu hostiteľská pozícia v Bratislave pripadla poetke Mile Haugovej.

Komisiu taktiež zaujal projekt divadelníka Samuela Chovanca, ktorý figuruje ako náhradník pre jesennú Budapešť. Bolo by skvelé, keby tento projekt uzrel svetlo sveta, možno nabudúce aj s podporou tohto štipendia. Medzi prihlásenými sa ocitlo niekoľko ďalších projektov, ktoré by stáli za podporu a nedostali sa ani medzi náhradnícke miesta. Držíme im palce v budúcnosti, kvalita bola tento rok naozaj vysoká, čo nie je vždy pravidlom.