Jednou z najvýznamnejších českých stredovekých písomností, od roku 2005 i národnou kultúrnou pamiatkou, je Vyšehradský kódex. Evanjeliár vznikal od sedemdesiatych rokov 11.  storočia pravdepodobne rukou jedného pisára v bavorskej kláštornej škole. Po latinsky písaný zväzok tvorí 108 pergamenových listov. Vďaka obrazovým zložkám ho zaraďujú medzi najvzácnejšie iluminované rukopisy tých čias v Európe. Dosky sú potiahnuté tkaninou s vyšitými lístkami a kvietkami. Zadnú stranu zdobí prišitý obraz žehnajúceho Krista. Evanjeliár dostal pri svojej korunovácii v roku 1085 Vratislav II., prvý český kráľ z rodu Přemyslovcov. Spočiatku kódex uchovávali na Vyšehrade (odtiaľ pochádza i jeho názov), ale potom veľa putoval. Zrejme roku 1228, keď korunovali Václava I., ho previezli do metropolitnej knižnice svätého Víta. Teraz patrí do zbierok Národnej knižnice v Prahe. Vydavateľstvo Tempus Libri, ktoré sa špecializuje na výrobu kvalitných kópií rukopisov a ďalších historicky cenných diel, teraz vydáva faksimile, teda vernú kópiu Vyšehradského kódexu nevyčísliteľnej hodnoty. Vyšiel v náklade 199 číslovaných exemplárov, jeden z nich stojí 169-tisíc českých korún.