Letné dvojčíslo časopisu Romboid, ktorý vydáva Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, tentoraz ponúka okrem tradičného literárneho obsahu aj prvú časť špe ciálnej edície výtvarnej rubriky Pracovná plocha. Edíciu budú tvoriť samostatné odnímateľné prílohy, takže čitateľ časopisu si bude môcť postupne vytvoriť vlastnú domácu galériu výtvarných diel. Na úvod dostala priestor mladá nemecká výtvarníčka Claire Waffel so svojím projektom Nedotýkajte sa stropu, ktorý realizovala počas tvorivého pobytu v Košiciach. Časopis prináša aj rozhovor s výtvarníčkou Ilonou Németh, ktorý sa dotýka najmä vzťahu umenia a politiky.

Dva samostatné tematické bloky sa venujú aktuálnej slovenskej poézii a  rusínskej kultúre na Slovensku. Z pôvodnej tvorby Romboid prináša poviedku Michaely Rosovej, divadelnú hru Michaely Zakuťanskej a básne Anny Sneginy a Veroniky Dianiškovej. Nad knihami, ktoré v poslednom období čítala, sa v Zápisníku zamýšľa a odporúča ich Jana Juráňová. Okrem toho v časopise nájdete preklad eseje známeho súčasného amerického autora Jonathana Franzena Pán Náročný, bohatý literárnokritický blok, autorské rubriky Zusky Kepplovej, Anny Strachan a Jána Gavuru, ako aj ďalšie zaujímavé texty.