Vyšiel slavistický zborník Trinásť rokov po

 

Na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne sa 7. decembra 2006 konala jubilejná X. česko–slovenská konferencia pod názvom Trinásť rokov po. V prvých júlových dňoch 2007 vyšiel zborník s rovnomenným názvom, prezentujúci myslenie a literárnu komparatistiku popredných slovakistov z Českej a Slovenskej republiky. Na vydaní zborníka, rovnako ako na usporiadaní konferencie, sa spolupodieľalo Literárne informačné centrum v spolupráci s Ústavom slavistiky FF MU. Editormi zborníka boli Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka a Anna Zelenková.

Takmer štyristostranový zborník mapuje českú a slovenskú literárnu komparatistiku trinásť rokov po rozpade československej federácie. Nevymedzuje priestor iba medzi českou a slovenskou kultúrnou vzájomnosťou, ale naznačuje aj obrysy česko-poľsko-maďarsko-slovenskej literárnovednej spolupráce. S odbornými referátmi sa v zborníku prezentujú významné osobnosti z oblasti literatúry a literárnej vedy, ako aj viacerí slovakisti z banskobystrickej, nitrianskej, trnavskej a prešovskej univerzity (Mária Bátorová, Eva Čulenová, Ladislav Čúzy, Juraj Dolník, Zuzana Kákošová, Marta Keruľová, Pavol Koprda, Mária Kusá , Miloslav Vojtech, Ivan Šuša, Viera Žemberová, Peter Žeňuch a ďalší).

Ústrednou témou zborníka je prevrat vo vedách v 21. storočí na Slovensku a v Českej republike s dôrazom na vzdelávanie, bez ktorého nie je možný ani budúci kultúrny –a v súčinnosti s ním – ani ekonomický rozvoj zjednocujúcej sa Európy. 

Zborník je na študijné účely prístupný v Literárnom informačnom centre.

dp

 

  • Vyšiel slavistický zborník Trinásť rokov po - 0