Vyšiel Slovník ruskej literatúry 11. — 20. storočia

Slovník ruskej literatúry 11.—20. storočia je prvým komplexným slovenským slovníkom inonárodnej literatúry. Je výsledkom sedemročnej práce trinásťčlenného autorského kolektívu pod vedením doc. PhDr. Oľgy Kovačičovej, CSc. Dielo je určené širšej verejnosti, obsahuje 550 hesiel spisovateľov ruskej literatúry 11. - 20. storočia, textov anonymných autorov (pri stredovekej literatúre) a taktiež vecných hesiel zameraných na špecifické fenomény ruského literárneho života v tomto období. Súčasťou slovníka je aj Stručný náčrt dejín ruskej literatúry 11. — 20. storočia, bibliografické údaje ku každému autorskému heslu (napr. najdôležitejšie vydania, preklady, sekundárna literatúra), pomocný a doplnkový aparát (zoznam prameňov, internetový adresár).