Vyšla kniha Slovenské dejiny VI

Autorom novinky Literárneho informačného centra je historik Róbert Letz

Šiesty diel série zachytáva obdobie slovenských dejín druhej polovice 20. storočia, presnejšie od skončenia druhej svetovej vojny v roku 1945 až po vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, s miernym presahom na niektorých miestach. Je to časový úsek, ktorého drvivá väčšina spadá do neľahkej doby, keď bol na Slovensku nastolený totalitný komunistický režim s jeho neblahými následkami pre všetky sféry slovenskej spoločnosti.

Text je rozdelený do troch častí (hláv), pričom prvá je venovaná krátkemu úseku rokov 1945-1948, druhá nasledujúcemu obdobiu do zlomového roku 1968 a posledná do rozpadu ČSFR a vzniku dvoch nových štátov na začiatku 90. rokov. Historik Róbert Letz nás prevedie perzekúciami, tretím odbojom či slovenským exilom. Kniha sa uzatvára taktovkou normalizácie (1968 – 1989), disidentmi v akcii a presvetľuje spoločnosť v čase nehybnosti. Kladie si otázky, či bolo socialistické hospodárstvo vrcholom alebo stagnáciou. Nechýbajú sondy do vzdelania, kultúry a športu. Dielo je napísané pútavým štýlom a je vhodné aj ako vysokoškolská učebnica.

Ukážku z diela si prečítajte na tomto odkaze. Rozprávanie o titule autora Róberta Letza, ktorý sa venuje politickým, cirkevným a kultúrnym dejinám Slovenska v 20. storočí, si môžete pozrieť vo videu na YouTube LIC_online. Knihu si môžete objednať priamo od nás za 17€ - možnosť "objednať" nájdete v detaile titulu

  • Vyšla kniha Slovenské dejiny VI - 0
  • Vyšla kniha Slovenské dejiny VI - 1