Vyšiel zborník Laco Novomeský: V tenkej koži básnika

Literárne informačné centrum vydalo zborník príspevkov z konferencií venovaných storočnici básnika Laca Novomeského (1904 – 1976), nazvaný V tenkej koži básnika.

Storočnica Laca Novomeského v roku 2004 podnietila viaceré inštitúcie na spomienkové i vedecké návraty k dielu a životu významného slovenského básnika, publicistu, politika, organizátora povojnového kultúrneho života na Slovensku. Literárne informačné centrum zorganizovalo seminár v Slovenskom inštitúte v Prahe, ktorý sa konal 20. októbra 2004 a svoje príspevky na ňom predniesli českí a slovenskí literárni vedci, kritici a pamätníci Novomeského vynúteného pražského pobytu po prepustení z komunistického väzenia. Všetky prednesené príspevky sú obsiahnuté v zborníku. Zároveň sú v ňom aj príspevky ďalšej konferencie Otvorené okná, ktorá sa uskutočnila 27. septembra 2004 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Zborník, nazvaný podľa citátu zo spomienkového listu Milana Rúfusa V tenkej koži básnika, obsahuje príspevky týchto autorov:

Vladimír Bakoš – Filozofický ústav SAV, Mária Bátorová – Ústav svetovej literatúry SAV, Andrea Bokníková – Filozofická fakulta UK, Štefan Drug – Ústav slovenskej literatúry SAV, Zdeněk Eis – literárny vedec, Praha, Ján Gavura – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Alexander Halvoník – riaditeľ Literárneho informačného centra, Bratislava, Alejandro Hermida – Univerzita Complutense, Madrid, Španielsko, Martin Kučera – Historický ústav Akadémie vied ČR, Praha, Zdeněk Kirschner – Akademie múzických umění, Praha, Timotej Kubiš – Ústav svetovej literatúry SAV, Radoslav Matejov – LIC Bratislava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, John Minahane – Akadémia vzdelávania, Bratislava, Milan Rúfus, básnik, Vladimír Štefko – Divadelná fakulta VŠMU, Bratislava, Peter Valček – LIC Bratislava, Filozofická fakulta UK Bratislava,  Pavol Winczer – literárny vedec, Ján Zambor – Filozofická fakulta UK Bratislava.

Publikácia má tvrdú knižnú väzbu, je nepredajná a možno ju získať v Literárnom informačnom centre, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava, tel. č. 02/52920271, distribution@litcentrum.sk, info@litcentrum.sk.

(suba)