Výskum čítania v pozornosti tlače

Tlačová beseda k výsledkom sociologického a psychologického výskumu Súčasný stav a úroveň čítania v SR sa konala 26.augusta 2003 v Klube slovenských spisovateľov a zaujala významný okruh novinárov a publicistov z printových a elektronických médií.
           Fenomén čítania je samozrejmá komunikačná aktivita; v súčasnom svete všadeprítomných informačných médií sa paradoxne dostáva do viacerých skeptických očakávaní. Výskumný tím tohto výskumu, ktorý realizuje Literárne informačné centrum v spolupráci s Ústavom výskumu kultúry a verejnej mienky (je organizačnou súčasťou Národného osvetového centra - NOC, predbežne hodnotí výsledky výskumu pozitívne, dokonca nad isté očakávania.
           Úvodný rámec do problematiky čítania ako osobitého fenoménu načrtol Alexander Halvoník, riaditeľ Literárneho informačného centra (LIC), metodologický exkurz predniesol PhDr. Peter Valček, PhD., odborný pracovník LIC a jeden z autorov výskumnej správy. Zameral sa tiež na interpretáciu pilotného výskumu stavu psycho-sémantických mechanizmov čítania. Druhý z autorskej dvojice správy PhDr. Pavol Rankov, PhD., odborný asistent na Katedre knižničnej a informačnej vedy, interpretoval výsledky časti výskumu čítania krásnej literatúry.
           Referáty PhDr. Petra Valčeka, PhD. a PhDr. Pavla Rankova, PhD. sú uvedené ako samostatné texty (na www.litcentrum.sk ako aktuality č.45 a č.46).
           Odborní pracovníci - sociológovia z Ústavu výskumu kultúry a verejnej mienky NOC, jeho riaditeľ PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc. a odborný pracovník PhDr. Ľubor Hallon, CSc. zhodnotili celkovú spoluprácu na výskume a tiež prezentovali doplnkové informácie (vyplynuli predovšetkým z otázok novinárov) z predchádzajúceho nadväzného výskumu Vzťah obyvateľov SR k literatúre (autori záverečnej správy z výskumu verejnej mienky: doc. PhDr. Ján Sopóci, CSc., PhD. a PhDr. Ľubor Hallon, CSc.), ktorý v roku 2002 realizovalo NOC v spolupráci s LIC.
           Denníky Sme, Pravda, Národná obroda, Hospodárske noviny priniesli rozsiahle správy (pre presnosť prípadných citácií však musíme upozorniť, že denník Pravda sa v správe Márie Jenčíkovej dopustil viacerých chýb, nielen interpretačných, ale aj niekoľkých faktografických chýb). Prítomní boli aj novinári z týždenníkov a rozhlasových staníc (Slovenský rozhlas, Slobodná Európa, Rádio Expres); televízne stanice TV Markíza a TA 3 a niektoré redakcie Slovenského rozhlasu využili informácie a kontakty s autormi správy z tlačovej besedy na ďalšie publicistické spracovanie témy.
           Záverečnú správu z výskumu Súčasný stav a úroveň čítania v SR v súčasnosti jej autori PhDr. Peter Valček, PhD. a PhDr. Pavol Rankov, PhD. spracúvajú, pred zástupcami tlače ich bude LIC a NOC prezentovať v horizonte jedného až dvoch mesiacov.

(ľs)