Za vyšným mlynom (arabčina)

Obálka arabskej publikácie
Za vyšným mlynom

Pod názvom Za vyšným mlynom vyšla v máji 2012 vo vydavateľstve Al Arabi v Káhire s podporou komisie SLOLIA publikácia, ktorú zostavil a preložil slovakista dr. Khalid Biltagi. Sú v nej zaradené dve novely – Za vyšným mlynom od Mila Urbana a Neprebudený od Martina Kukučína – a poviedky Za koho ísť od Timravy, Pánsky flám od Rudolfa Slobodu, Ráno pod mesiacom od Alfonza Bednára a Kirké od Jaroslavy Blažkovej. Kniha je doplnená rozsiahlou štúdiou dr. Biltagiho o dejinách slovenskej literatúry.

Antológiu prezentovali 30. mája na Katedre orientalistiky Univerzity Ain Šams v Káhire v rámci seminára o slovenskej literatúre, ktorý viedol dr. Biltagi a na ktorom sa zúčastnili prekladatelia, literárni kritici a univerzitní učitelia. Prednáška dr. Biltagiho prítomných zaujala a vyvolala otázky o slovenskej literárnej tvorbe a najmä o tom, akými prostriedkami vyjadrovali autori v 70. rokoch minulého storočia svoju túžbu po slobode, ako napríklad Rudolf Sloboda v poviedke Pánsky flám.

Táto publikácia je jednou v rade slovenských antológií publikovaných a pripravovaných v Egypte. Prvá z nich, antológia 10 slovenských autoriek, vyšla pod názvom Don´t Touch vo vydavateľstve Sphinx Books v Káhire roku 2011 a bola prezentovaná na medzinárodnom veľtrhu v Prahe. Výber z tvorby siedmich slovenských básnikov vyjde ešte tohto roku v Národnom centre pre preklad v Káhire. Všetky texty vybral a preložil vynikajúci slovakista a bohemista dr. Khalid Biltagi z Univerzity Ain Šams.

V strede s knihou Khalid Biltagi

V strede s knihou Khalid Biltagi

Khalid Biltagi, Ina Martinová