Vyšla monografia Zory Pruškovej Ako porozumieť literatúre

Literárna teoretička a kritička Zora Prušková v monografii Ako porozumieť literatúre ponúka možnosti uchopenia textu cez vlastnú čitateľskú a interpretačnú skúsenosť s prozaickými dielami Leopolda Laholu, Dominika Tatarku, Juraja Špitzera, Jána Johanidesa, Dušana Kužela, Rudolfa Slobodu, Pavla Vilikovského, Alty Vášovej a Juraja Briškára. Kniha pozostáva z troch častí: Semiotické modely autorstva, Autor a žáner a Autor v skupenstve textu.
Literárny vedec Peter Zajac na autorkinom prístupe k spracovaniu témy okrem iného ocenil, „že opisuje, vysvetľuje, rozpráva príbehy jednotlivých textov a autorov. Pracuje seriálne, dlhodobo číta tých istých autorov, pri jednotlivých textoch ju zaujímajú jemné posuny a nuansy jednotlivých čítaní“.
PhDr. Zora Prušková, CSc., je literárna teoretička a kritička. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Ako textová interpretka a typologička sa prednostne venuje problematike autorských poetík a literárnych žánrov v prozaických textoch z druhej polovice 20. storočia. Je autorkou monografie Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky. Niekoľko pohľadov na súčasnú slovenskú prózu (1993, 2008) a monografie Rudolf Sloboda (2001). Ako spoluautorka sa podieľala na viacerých pedagogických a edičných projektoch. V rokoch 1993-2009 viedla semináre zo slovenskej a svetovej literatúry na Filmovej fakulte VŠMU.