Vyšla nová antológia španielskej poézie

Kniha španielskej poézie. V preklade a s komentármi Jána Zambora (Univerzita Komenského v Bratislave: 2021, 466 strán) je antológiou španielskej poézie zahŕňajúcou jej tisícročie od stredoveku cez renesanciu, barok, klasicizmus, romantizmus a literárne prúdy 20. storočia po tvorbu súčasných básnikov. Okrem ukážok mozarabskej lyriky, starej kastílskej ľudovej poézie a anonymných romancí prináša básne takmer šesťdesiatich autorov, pričom mnohí z nich sú predstavení rozsiahlejšími súbormi. Zostavovateľ sa pri výbere sústredil na reprezentatívne básne. Osobitosťou antológie je, že španielsku poéziu približuje nielen prekladmi, ale aj jej reflexiou. Kniha po úvodnom rámcovom chronologickom prehľade španielskej básnickej tvorby prináša komentáre k jednotlivým blokom, ktoré popri základných biografických a bibliografických údajov obsahujú charakteristiku diela vrátane jeho poetiky a zvyčajne aj interpretácie dôležitých básní. Táto zložka knihy vlastne predstavuje prvé slovenské dejiny španielskej poézie zamerané na jej vrcholné hodnoty.

Knihu španielskej poézie možno kúpiť alebo objednať:

v kníhkupectve Heuréka vo vestibule starej budovy Rektorátu UK, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava,
tel. (02) 592 44 650 alebo 0904 872 196,
e-mail: heureka-knihy@heureka-knihy.sk

– v kníhkupectve Academia Štúrova ul. 9, 811 02 Bratislava,
tel. (02) 529 68 772,
e-mail: academia@knihomol.sk

– na adrese infocentrum@uniba.sk +421 2 9010 9986. Po – Pi: 8.00 – 16.00 hod

  • Vyšla nová antológia španielskej poézie - 0