Vyšla novinka Mýty a slovenská literatúra

René Bílik, autor knihy Mýty a slovenská literatúra alebo od Pišťanka ku Kalinčiakovi (a späť)nám v nej predstavuje široké spektrum znalostí o slovenskej literatúre v diskurze so súčasnosťou. Kniha vychádza v LIC ako druhá v poradí v edícii Pečate.

Čerstvou novinkou v rámci edičného plánu Literárneho informačného centra je kniha od Reného Bílika, ktorý je v súčasnosti rektorom Trnavskej univerzity, a ako vedecký pracovník pôsobí aj v Ústave slovenskej literatúry SAV v rámci Oddelenia literárnej teórie. V jeho najnovšom literárnom počine sa dozvieme nielen o svete totality, vyprázdňovania jazyka či o rizikách, ktoré so sebou nesie sloboda. Autor nám v nej totiž nastavuje predovšetkým zrkadlo zo slov o sebe samých a zdôrazňuje, že všetko, čo je nové, sa nám nie vždy pozdáva.

O novinke sa porozprával v rámci Bibliotéky (online), najväčšieho knižného veľtrhu na Slovenku, aj samotný autor René Bílik a Marián Adričík. Video nájdete na Youtube LIC_online TU. 

Knihu si môžete objednať priamo od nás za 10€ – možnosť "objednať" nájdete v detaile titulu

René Bílik (1960) je vysokoškolský profesor na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a samostatný vedecký pracovník v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Napísal vedecké monografie Industrializovaná literatúra (1994), Ľubomír Feldek (2000), Duch na reťazi. Sondy do literárneho života na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 (2008), Historický žáner v slovenskej próze (2008). Zostavil a edične pripravil výbery Prísne nepovinné (spolu s Kvetou Daškovou, 1999), Ján Kalinčiak. Reštavrácia  a iné (2009), Jozef Miloslav Hurban. Prózy a články (2014). Žije v Pezinku.

  • Vyšla novinka Mýty a slovenská literatúra - 0