Vyšla novinka poľského autora Zbigniewa Macheja

Posledná novinka v rámci edičného plánu LIC v tomto roku je kniha Môj rodák Tranoscius, môj sused Hviezdoslav od poľského autora Zbigniewa Macheja.

O jeho rozmanitej básnickej tvorbe sa hovorí, že je ťažko definovateľná. Preto nie je celkom jasné, kam ju môžeme zaradiť. Tentokrát však prichádza s niečím novým a iným, ako prinášal svojim čitateľom a čitateľkám doteraz. Svoj dovtedajší humor a iróniu nechal bokom a napísal celkom inú knihu, ktorá by mohla osloviť najmä fanúšikov a fanúšičky „klasikov“. Reč je o TranovskomHviezdoslavovi, ktorých odkaz treba čítať medzi riadkami a objavovať v nich hodnoty, ktoré sú aktuálne aj v tomto čase.

Z predslovu ku knihe od Jána Gavuru: Kniha Môj rodák Tranoscius, môj sused Hviezdoslav je výnimočná. Z. Machej sa predstavil ako bádateľ par excellence a môže byť vzorom pre ďalších literárnych vedcov. Takúto úroveň však dosiahnu len nemnohí, keďže sa tu spája viacero talentov (vytrvalosť, schopnosť porozumeniu udalostí a schopnosť porozumeniu umeleckého textu). V neposlednom rade je to talent prístupnosti – kniha nie je uzavretá pred nikým, ale otvára sa celému spektru auditória."

Knihu si môžete objednať priamo od nás za 10€ – možnosť "objednať" nájdete v detaile titulu.

Zbigniew Machej (1958) je poľský básnik, prekladateľ a esejista. Vyštudoval polonistiku a religionistiku na Jagelovskej univerzite v Krakove. V osemdesiatych rokoch minulého storočia spolupracoval s poľskou demokratickou opozíciou a nezávislými vydavateľstvami, o. i. bol aktivistom disidentskej Poľsko-československej Solidarity. Po roku 1989 pracoval ako nezávislý novinár a pôsobil v diplomatických službách. Bol  riaditeľom Poľského inštitútu v Bratislave. Jeho prvá kniha básní Smakosze, kochankowie i płatni mordercy (Labužníci, milenci a nájomní vrahovia) vyšla v roku 1984. Je autorom štrnástich básnických zbierok (o. i. Legendy pražského metra, Spomienky z modernej poézie, Básne proti zdaňovaniu poézie, Zima v malom meste na hranici, Temný predmet sledovania). Píše aj pre deti. Výber z jeho básní Verše proti zdaňovaniu poézie vyšiel v slovenčine v prekladoch Juraja Andričíka, Karola Chmela a Kataríny Laučíkovej-Dugast vo vydavateľstve Drewo a srd (2014). Zo slovenciny preložil básne Michala Habaja, Márie Ferenčuchovej, Petra Šuleja a Ivana Štrpku Tichá ruka. Desať elégií, ktorá bola w Gdańsku nominovaná na cenu Európsky básnik slobody. Preložil aj výber z básní Jána Ondruša Prehĺtanie vlasu (2021).

  • Vyšla novinka poľského autora Zbigniewa Macheja - 0