Vyslanci slovenskej literatúry

Jednou z početných sprievodných akcii tohtoročnej BIBLIOTÉKY, medzinárodného knižného veľtrhu, ktorý sa koná v Bratislave v dňoch 8. - 11. novembra, bude aj stretnutie veľtržného publika s troma slovakistami - Olegom Malevičom, Dimitarom Stefanovom a Jamesom Sutherlandom- Smithom. Stretnutie pod názvom Vyslanci slovenskej literatúry pripravuje Literárne informačné centrum a uskutoční sa 8. novembra o 14.30 hod.
           Stretnutie na Bibliotéke nadviaže na medzinárodnú konferenciu o prekladoch z/do málo rozšírených jazykov Európy, ktorá sa koná v dňoch 4.-7. novembra v Smoleniciach. Oleg Malevič, ktorý žije v Petrohrade a dlhodobo sa venuje prekladaniu slovenskej literatúry, bude čítať svoje preklady Rúfusových básní do ruštiny. Dimitar Stefanov, básnik a prekladateľ, ktorý bulharským čitateľom sprístupnil diela významných slovenských spisovateľov P. Vilikovského, P. Jaroša, V. Šikulu či J. Ondruša, bude čítať svoje preklady do bulharčiny z poézie M. Haugovej a D. Podrackej. A James Sutherland-Smith, anglický básnik, v súčasnosti lektor Britskej rady v Košiciach a zároveň pedagóg na Univerzite P.J. Šafárika, bude čítať vo svojich anglických prekladoch básne J. Buzássyho a I. Laučíka.
           Táto informácia nech je aj pozvánkou Literárneho informačného centra na toto zaujímavé bibliotékové stretnutie so skutočnými vyslancami slovenskej literatúry vo svete.

(bž)