Výsledky literárnej suťaže Letovisko

Poézia

1. miesto: Ľubomír Krestián (1988)

2. miesto: Martina Grmanová (1984)

3. miesto: Barbora Brezinová (1988)

Čestné uznania:

Eva Blažeková (1988), Lukáš Brutovský (1988), Veronika Dianišková (1986), Marcel Forgáč (1983), Martin Štreba (1982)

Próza:

1. miesto: Katarína Červenáková (1986)

2. miesto: Martin Pitorák (1981)

3. miesto: Ondrej Uhrin (1987)

Čestné uznania:

Pavol Bellan (1982), Juraj Brázdil (1984), Tina Gyárfášová (1986), Zuzana Dudášová (1976), Boris Slovinský (1978), Denis Bím (1972)

 Sedemnáste číslo časopisu LET - mesačníka literárnych pohľadov na tvorbu mladých začínajúcich autorov nájdete  na www.aoss.sk/let.