Výsledky náhradnej výzvy TROJICA AIR

Na rezidenciu TROJICA AIR v termíne 16. 9.  - 15.10.  bola na základe výzvy vybraná Ildikó Hizsnyaiová s prekladom knihy Pavla Vilikovského Letmý sneh do maďarského jazyka. Do náhradnej výzvy sa prihlásili traja uchádzači. 

O rezidencii rozhodlo zahraničné oddelenie LIC: Barbora Németh, Peter Michalík a Petra Mikulášová. 

Prekladateľka Ildikó Hisznayová nahradí Luciu Duero, ktorá rezidenciu odriekla. 

 

TROJICA artist in residence vznikla v rámci Almázie Štiavnica: Mesto kultúry 2019 v spolupráci mesta Banská Štiavnica a projektu BANSKÁ ST A NICA a s podporou Fondu na podporu umenia. Projekt v roku 2021 podporuje LITA - autorská spoločnosť. Literárne informačné centrum organizačne zastrešuje tieto rezidencie a aktivity s nimi spojené, koordinátorkou projektu je Katarína Balcarová Kucbelová.  

Foto: Freepik