Výsledky súťaže ESEJ JÁNA JOHANIDESA 2020

A sú tu výsledky! Do Eseje Jána Johanidesa nám tento rok prišlo úžasných 124 esejí z 59 škôl. Pridali sme aj nové ocenenie, ktoré sme nazvali Najlepšia škola Eseje. Kritériom pre toto ocenenie bol počet zaslaných esejí, ktoré nám z jednotlivých škôl do súťaže prišli a zároveň celkový počet bodov, ktoré eseje pre danú školu získali. Víťazná škola poslala dokopy 11 esejí. Víťazná esej bude publikovaná v májovom čísle časopisu Knižná revue (KR 5). Výsledky nájdete aj na stránke Knižnice Jána Johanidesa v Šali, ktorá spolu s mestom Šaľa túto súťaž s nami spoluorganizuje.

Ocenené eseje budeme od budúceho týždňa postupne uverejňovať na našej webstránke.  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!