Výsledky súťaže Esej Jána Johanidesa 2021

Prinášame vám mená ocenených autorov a autoriek. Porota ocenila ich osobný vklad a intímny prístup k tvorbe esejí.

Súťaže Esej Jána Johanidesa sa tento rok zúčastnilo 152 esejistov. Porota v zložení Dana Podracká, Marek Vadas, Soňa Uriková a Lucia Kvasňovská rozhodla o oceneniach takto:

 

1. miesto:

Ema Ernstová, Gymnázium Konštantínova 2, Prešov

 

2. miesto:

Adam Martiška, SOŠ drevárska, Topoľčany

 

3. miesto:

Emilie Schaal, Gymnázium Metodova, Bratislava

 

Prémie:

Nina Kadáková, Gymnázium Golianova, Nitra

Katarína Melcherová, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

Adriana Šinková, Gymnázium Jána Hollého, Trnava

 

Ocenenia za prvú myšlienku:

Miroslav Bogyo, SOŠ technická, Vráble

Barbora Langová, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

Lucia Orlovská, Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

 

Ocenenia za druhú myšlienku:

Ema Pisarčíková, Konzervatórium, Bratislava

Tereza Kleinová, Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš

Tereza Okálová, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava 

 

Ocenenia za tretiu myšlienku:

Samuel Maximilian Luby, Gymnázium Metodova 2, Bratislava

Evelyn Fazekašová, Gymnázium Golianova, Nitra

Ema Hirschnerová, Gymnázium Hubeného, Bratislava

 

Najlepšia škola Eseje:

Gymnázium Golianova Nitra s pedagogičkou Darinkou Račkovou

 

Z dôvodu pandémie Covid 19 bolo slávnostné odovzdávanie cien zrušené. Rozborový seminár pre pozvaných ocenených účastníkov sa uskutoční 29. apríla o 17:00. Ocenené a ocenení získajú knižné odmeny a osobné darčeky, ktoré im budú zaslané poštou. Všetky ocenené eseje budú publikované spolu s hodnoteniami porotcov na webe Literárneho informačného centra. Víťazná esej bude honorovaná sumou 100 € a uverejnená v májovom čísle Knižnej revue, kde budú uverejnené aj celkové výsledky súťaže. 

Vypisovatelia súťaže sú Literárne informačné centrum v Bratislave, Mesto Šaľa Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali a aj jej spoluvypisovatelia Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho krajaZáhorská knižnica v Senici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatská knižnica v Pezinku

 

 

  • Výsledky súťaže Esej Jána Johanidesa 2021 - 0