Výsledky súťaže Eseje Jána Johanidesa, trinásty ročník

1. miesto

Nataša Brezovská, Gymnázium T. Ružičku, Žilina

2. miesto

Patrik Vavrovič, Gymnázium sv. Uršule, Bratislava

3. miesto

Ela Lovászová, Gymnázium Golianova, Nitra

 

Tri prémie za prvú myšlienku

„Býva takmer pravidlom, že dostávame odpovede na svoje otázky, keď ich najmenej očakávame.“ (Ján Johanides: Holomráz)

 

Katarína Belicová, Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica

Evelyn Fazekašová, Gymnázium Golianova, Nitra

Romana Kujovičová, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

 

Tri prémie za druhú myšlienku

„Dom už spal, keď som sa ocitol v jednom z jeho sŕdc.“ (Ján Johanides: Podstata kameňolomu)

 

Zuzana Hurbaničová, Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica

Hugo Pavelka, Gymnázium Jura Hronca, Ružinov

Nicolas Švec, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď

 

Tri prémie za tretiu myšlienku

Hľadali ste v sebe v sebe nejaký pevný bod, ale objavili ste ľudí s rôznymi povahami a názormi. (Ján Johanides: Súkromie)

 

Melanie Martinková, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

Ema Šišovská, Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce

Andrea Tomeková, Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica

 

Najlepšia škola Eseje Jána Johanidesa

Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica s pedagogičkami Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD. a Mgr. Marianna Nahirnyak