Logo Vyšehradského fondu

Logo Villa Decius

Medzinárodný Vyšehradský fond schválil nasledujúcich uchádzačov o rezidenčný štipendijný program (miesto ich štipendijného pobytu je uvedené v zátvorke):

Z Českej republiky:

1)      Pavel Brycz  (Institut umění, Praha, CZ)

2)      Róbert Gál (Literárne informačné centrum, Bratislava, SK)

3)      Iva Pekárková (Petőfiho literárne múzeum, Budapešť, HU)

4)      Jan Těsnohlídek (Villa Decius, Krakov, PL)

Z Maďarska:

1)      Gábor Csordás (Villa Decius, Krakov, PL)

2)      Viktor Horváth (Literárne informačné centrum, Bratislava, SK)

3)      András Imreh (Institut umění, Praha, CZ)

4)      Tibor Weiner Sennyey (Petőfiho literárne múzeum, Budapešť, HU)

Z Poľska:

1)      Lidia Amejko (Petőfiho literárne múzeum, Budapešť, HU)

2)      Marta Dzido  (Villa Decius, Krakov, PL)

3)      Hubert Klimko-Dobrzaniecki (Literárne informačné centrum, Bratislava, SK)

4)      Piotr Marecki (Institut umění, Praha, CZ)

Zo Slovenska:

1)      Marek Debnár (Literárne informačné centrum, Bratislava, SK)

2)      Michal Hvorecký (Petőfiho literárne múzeum, Budapešť, HU)

3)      Katarína Kucbelová (Villa Decius, Krakov, PL)

4)      Svetlana Žuchová (Institut umění, Praha, CZ)

http://visegradfund.org/