Vyšli dva nové zväzky edície PRAMENE

V profilovej edícii Literárneho informačného centra PRAMENE K DEJINÁM SLOVENSKA A SLOVÁKOV vyšli dva nové zväzky: Pod vládou anjouovských kráľov a Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod.

Pod vládou anjouovských kráľov s podtitulom Slovensko po vymretí Arpádovcov a nástupu Anjouovcov na uhorský trón, Karola Róberta, Ľudovíta Veľkého a jeho dcéry Márie je IV. zv. edície. Obsahuje vyše sto listín z mimoriadne dramatického 14. storočia, keď po vymretí Arpádovcov nastúpili na uhorský trón Anjouovci. Udalosti približujú aj ukážky z dvoch kroník - Zbraslavskej a Obrázkovej kroniky. Autormi tohto zväzku Prameňov sú historici Blanka Brezováková, Ján Lukačka, Július Sopko a Vincent Sedlák, ktorý je aj vedeckým redaktorom tohto diela. Vychádza v príťažlivej grafickej úprave s rozsiahlou obrazovou prílohou zostavenou z dobových ilustrácií.

Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod s podtitulom Od česko-slovenskej federácie k samostatnej demokratickej slovenskej štátnosti je záverečný, XIV. zv. edície. Približuje udalosti od novembra 1989 do konca roku 1992, ktorý ukončil existenciu jednotného Česko-Slovenska. Kniha krok za krokom dokumentuje historické dni zamatovej revolúcie, zvrhnutie komunistického režimu, narastajúceho tlaku na nové usporiadanie štátu, snahy o jeho zachovanie i tendencie, ktoré už od prvých revolučných dní smerovali k samostatnému Slovensku. Zostavovateľmi tohto zväzku sú historici Viera Hlavová, Jozef Žatkuliak. Obrazovú prílohu knihy tvoria čiernobiele fotografie, ktoré tiež dokumentujú atmosféru tohto významného a dramatického obdobia našich najnovších dejín.

Editorom Prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov, ktoré postupne prinesú všetky základné dokumenty, viažúce sa k našim národným dejinám od ich počiatkov až po súčasnosť je historik Pavol Dvořák.

(bž)

 

O B J E D N Á V K A