REVUE DE LITTÉRATURE SLOVAQUE vychádza v LIC, prináša pohľad na súčasnú slovenskú literatúru vo francúzštine, je už v poradí druhé (prvé vyšlo v decembri 2000) a predstavuje francúzskej a frankofónnej verejnosti ďalší blok slovenských autorov, spolu s ukážkami z ich diel.

Pod názvom REVUE DE LITTÉRATURE SLOVAQUE vyšlo nové číslo literárnej revue, ktorá dvakrát ročne vychádza v LIC a prináša pohľad na súčasnú slovenskú literatúru. Toto číslo RSL vo francúzštine je už v poradí druhé (prvé vyšlo v decembri 2000) a predstavuje francúzskej a frankofónnej verejnosti ďalší blok slovenských autorov, spolu s ukážkami z ich diel.
           Revue de littérature slovaque č. 2 vyšlo na 12 stranách novinového formátu a na titulnej strane prináša literárny portrét a preklad básne Ivana Kraska Zmráka sa (preklad Štefan Povchanič), úryvok z eseje Ivana Kadlečíka Lístoky a farebnú reprodukciu surrealisticky ladeného obrazu I. Weinera- Kráľa Rachovo, ktorého maliarske tvorivé pobyty vo Francúzsku v medzivojnovom a povojnovom období mali výrazný vplyv na jeho originálnu výtvarnú tvorbu, o čom svedčí aj reprodukcia jeho obrazu La Lettre de Paris na 12. strane RSL.
           Zo súčasných slovenských básnikov sú v čísle publikované verše Š. Žáryho, P. Štilichu, J. Buzássyho, V. Turčányho a Š. Strážaya. Z detskej literatúry je to celostranová ukážka z knihy D. Heviera Agord. Prozaici sú zastúpení, okrem Kadlečíka, ukážkami z prózy P. Jaroša - Včelín, R. Slobodu - Pamäti a A. Baláža Penelopin návrat. Revue prináša aj príspevky prekladateľov P. Brabenca a S. Bollockovej, ktoré odzneli v Paríži v decembra 2000, počas okrúhleho stola o prekladaní slovenskej literatúry. Revue prináša aj dva recenzné pohľady ( M. Šimovej a A. Marenčina) na antológiu slovenských poviedok, ktoré vyšli v roku 2001 vo francúzštine, recenziu nových básnických kníh M. Haugovej, J. Mihalkoviča, M. Rúfusa a M. Richtera, ako aj recenziu výberu z próz exilovej slovenskej prozaičky J. Blažkovej Svadba v Káne Galilejskej.
           Medailóny a autoroch, ktorých texty sú v čísle publikované, napísali Š. Povchanič a M. Vallová, ktorá aj toto číslo Revue de littérature slovaque zostavila. Je to ďalší, hoci i neveľký, ale napriek tomu významný krok v šírení poznania slovenskej literatúry vo frankofónnej kultúrnej oblasti.

(bž)