Pri príležitosti 50. výročia založenia Divadelného ústavu v Bratislave slávnostne otvorili 8. júna v Harmincovej sieni Slovenského národného múzea výstavu Ako sa uchováva pominuteľnosť. Návštevníci sa môžu do 10. júla oboznámiť prostredníctvom dokumentov, fotografií na paneloch, ale aj vzácnych trojrozmerných predmetov vo vitrínach z archívu a depozitu tejto významnej kultúrnej inštitúcie s dejinami nášho divadelníctva a jeho osobností, napr. Ján a Oľga Borodáčovci, Magda Husáková-Lokvencová, Lucia Popp, ako aj so zakladateľskými osobnosťami DÚ – Gizelou Mačugovou, Milanom Polákom, Ladislavom Lajchom či Nelly Štúrovou. Práve jej článkom je inšpirovaný názov výstavy, ktorú pripravil tím pracovníkov DÚ pod vedením teatrológov Anny Gruskovej a Olega Dlouhého. Súčasťou slávnostného programu vernisáže bolo aj uvedenie publikácie Divadelný ústav 1961 – 2011, jednej z 11 nových edičných titulov, ktoré Divadelný ústav vydal špeciálne k svojmu 50. výročiu. Riaditeľka DÚ Vladislava Fekete a teatrológ Ladislav Lajcha (na fotografii Petra Procházku), ktorý „pokrstil“ publikáciu kamienkami, a tak symbolicky vyjadril, ako sa kamienok ku kamienku skladali dokumenty počas desaťročí. Publikáciu dokumentujúcu jednotlivé obdobia vývoja tejto inštitúcie, dopĺňajú rozhovory s bývalými riaditeľmi a výpovede „pamätníkov“.