Výstava súťažných návrhov

Novostavieb slovenských knižníc je u nás doslova ako šafránu. Po novostavbe experimentálnej knižnice v Čadci a budovy Slovenskej národnej knižnice na martinskej Hostihore zostalo ticho. Zväčša sme sa stretávali iba s prestavbami, čiastočnými dostavbami knižníc, hoci sa vyskytlo viacero projektov (vysokoškolské knižnice Košice, Ružomberok), výsledkom  úsilia  v tejto oblasti je realizácia rozsiahlej rekonštrukcie Univerzitnej knižnice v Bratislave, a tesne pred  ukončením je takmer 12-ročná výstavba novej budovy Centra VTI SR v lokalite bratislavskej Patrónky.

Možno teda povedať, že ľady sa pohli. Potvrdzuje to aj najnovšia  ,,udalosť“ vo sfére novostavieb knižníc na Slovensku: vlani vypísala Štátna vedecká knižnica v Prešove  verejnú súťaž na novostavbu knižnice s predstavou moderného multifunkčného kultúrneho a vzdelávacieho, informačného centra. Do súťaže prišlo 14 návrhov, ktoré organizátori (Spolok architektov Slovenska, ŠVK Prešov a Fond výtvarných umení) predstavili v marci na výstave v galérii  Spolku architektov Slovenska.

Pri hodnotení sa ukázalo, že viaceré súťažné návrhy nezohľadnili, resp. nepoznali knižničnú prevádzku, z čoho vyplynulo veľa chýb. Architekti, mestskí urbanisti aj knihovníci sa však jednoznačne zhodli a zo 14 návrhov (jeden vyradili pre nesplnenie podmienok) vybrali návrh firmy SPDe autorov Štefana Lichvára, Márie Lichvárovej, Michala Petráša a Alexandra Scleichera. Ocenili jeho originálne riešenie exteriéru, celkovú urbanisticko-architektonickú kvalitu i energetickú úspornosť stavby.

Centrom budovy je vstupná hala, z ktorej návštevníci postupujú do jednotlivých pracovísk – vertikálne zoradených podľa návštevnosti a dĺžky pobytu. Priestor študovní je variabilný, zohľadňuje aj prípadné zmeny v budúcnosti. Zaujímavosťou je i strešná terasa s prístupom zo študovne. Na prvom podlaží sú priestory pre verejnosť s prístupom bez obmedzenia – literárna kaviareň, kníhkupectvo, kopírovacie centrum, konferenčná a výstavná miestnosť, šatne, sociálne zariadenia a časť knižnice – požičovňa, katalógy, konzultačné, referenčné a rešeršné služby. Do tzv. tichej zóny knižnice sa už vchádza cez kontrolovaný vstup. Víťazný návrh je však len prvým krokom k skutočnej realizácii.

Napriek tomu, že knihovníci neskrývali svoju radosť, prezident Spolku architektov Slovenska Štefan Šlachta vyslovil aj kritické slová na margo počtu zaslaných  návrhov:,,...to bolo smutné svedectvo dnešnej doby“, lebo súťaž je aj o ,,vlastnom architektonickom vzdelávaní, rozvíjaní myslenia, vzájomnej konfrontácii... túto šancu, žiaľ, architekti nevyužili“.

Verme, že  architekti si tému,, knižnica“ aj u nás obľúbia tak ako v zahraničí a táto súťaž  nezostane  dlho osamelá a budú nasledovať ďalšie  s väčším počtom podnetných návrhov.

Lýdia Čelková