V Krajskej knižnici v Žiline sa koncom novembra konalo literárno-diskusné predpoludnie Vyzliekam sa z času. Rovnomennú zbierku básní má na konte poetka a spisovateľka pre deti a mládež Katarína Mikolášová. Pred stredoškolským publikom rozprávala o svojej tvorbe a o spolupráci s Vlastou Krajčovou, ktorá do spomenutej zbierky prispela svojimi interpretáciami, aby sa kniha dala ľahšie a významovo plnšie čítať. Obe mladým ľuďom opätovali ich úprimné otázky (napríklad: Akému mužovi sú niektoré básne venované, keď poetka nemá obrúčku?) svojou otvorenosťou a srdečnosťou. „Vyzliekli“ sa zo svojich pocitov, čo svojou autentickosťou zapôsobilo presvedčivo a motivačne najmä smerom k čítaniu súčasnej poézie. Podujatie moderovala Lucia Michaláková a v diskusii občas zakontroval Radoslav Matejov.